Welkom nieuwe huisarts in opleiding

Per 1 maart 2024 is mevrouw A. Verbeek begonnen als AIOS bij Huisartspraktijk Broekpolder.
Zij heeft reeds ervaring in de spoedeisende zorg, de gehandicaptenzorg en de longgeneeskunde.
De combinatie van de veelzijdigheid van het vak, maar ook het opbouwen van een band met de patiënt heeft haar doen besluiten huisarts te willen worden.

Als basisarts zal zij zich in de aankomende jaren specialiseren in de huisartsenzorg door
zelfstandig diagnoses te stellen en patiënten te zien. Als AIOS is zij immers basisarts en zij werkt
onder begeleiding of supervisie van één van onze eigen huisartsen.

Tot in de praktijk!


Meer nieuws