Suggesties en klachten

Een goede relatie tussen u en uw arts en onze medewerkers is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie kunnen verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht. Wij vinden het van belang dat u een klacht aan ons laat weten. Bijvoorbeeld om uw onvrede weg te nemen of om er lering uit te trekken en onze zorgverlening te optimaliseren.

Een klacht kunt u op verschillende manieren bij ons kenbaar maken:
– via een gesprek met de arts op het spreekuur
– via brief of mail aan info@huisartsenbroekpolder.nl
– Via het klachtenformulier (klik hier voor het klachtenformulier)

Lukt het niet om het probleem gezamenlijk op te lossen, dan brengen wij u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh, de klachtenregeling waarbij de praktijk is aangesloten. Meer informatie over de klachtenregeling van DOKh vindt u hier

Suggesties en tips zijn altijd welkom. Heeft u ideeën over bijvoorbeeld onze organisatie, de praktijk of onze website? Laat het ons weten. U kunt uw suggesties mailen aan info@huisartsenbroekpolder.nl

Cliënttevredenheidsonderzoek

Cliënttevredenheids-onderzoek

Deze rapportage bevat een samenvatting van de uitkomsten van een meting van de ervaringen van patiënten van praktijk Huisartsenpraktijk Broekpolder.